ANA SAYFA > KONYA > Demografik Durum
 
  • Ekli Dosyalar

Demografik Durum

NÜFUS

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Konya’nın nüfusu 2.250.020 kişi olup 83.614.362 olan Türkiye nüfusunun %2,7’sini oluşturmaktadır. İller bazında kıyaslama yapıldığında Konya, Türkiye’nin 7. büyük şehridir. Yüzölçümü itibari ile ise Türkiye’nin en büyük şehridir. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 58’dir.

Türkiye - Toplam Nüfus

83.614.362

Konya - İl Nüfusu

2.250.020

Nüfus Artış Hızı (binde)

7,9

Nüfus Yoğunluğu (göl hariç) kişi/km²

58

Yüzölçümü (Göller dahil- km²)

41.001

Kaynak: TÜİK, 2021

İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ

Toplam nüfusu en fazla olan ilçeler Konya’nın merkez ilçeleri olan Selçuklu, Meram ve Karatay’dır. Bu ilçeler haricinde Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Kulu ve Seydişehir ilçelerinin de nüfusları 50.000’in üzerindedir.

 
İLÇELER TOPLAM NÜFUS YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI (‰)
2019 2020 2019 2020
KARATAY 338.976 351.422 47,3 36,1
MERAM 344.546 344.549 6,5 0,0
SELÇUKLU 662.808 663.280 21,5 0,7
AHIRLI 4.753 4.657 -65,1 -20,4
AKÖREN 5.838 5.766 -7 -12,4
AKŞEHİR 93.885 93.998 7 1,2
ALTINEKİN 14.351 14.271 -13,5 -5,6
BEYŞEHİR 74.469 75.532 9,5 14,2
BOZKIR 25.894 25.832 -15 -2,4
CİHANBEYLİ 51.748 52.110 -14,8 7,0
ÇELTİK 9.713 9.787 -35,5 7,6
ÇUMRA 67.282 67.901 7,3 9,2
DERBENT 4.267 4.221 -42,2 -10,8
DEREBUCAK 6.031 5.976 -68,3 -9,2
DOĞANHİSAR 15.810 15.520 -13,7 -18,5
EMİRGAZİ 8.535 8.459 -46,3 -8,9
EREĞLİ 146.998 149.346 11,1 15,8
GÜNEYSINIR 9.288 9.266 -18 -2,4
HADİM 12.015 11.628 3,8 -32,7
HALKAPINAR 4.066 3.974 -66,1 -22,9
HÜYÜK 15.652 15.595 -26,2 -3,6
ILGIN 54.228 54.315 -7,2 1,6
KADINHANI 32.144 31.817 -27 -10,2
KARAPINAR 49.978 50.304 4,3 6,5
KULU 50.825 51.493 3,1 13,1
SARAYÖNÜ 27.026 27.542 5,6 18,9
SEYDİŞEHİR 64.822 65.385 2,1 8,6
TAŞKENT 6.296 6.001 -175,4 -48,0
TUZLUKÇU 6.529 6.398 -103,2 -20,3
YALIHÜYÜK 1.629 1.573 -87,4 -35,0
YUNAK 21.972 22.102 -48,5 5,9
TOPLAM  2.232.374 2.250.020    

Kaynak: TÜİK-2021

Konya il geneli ve bağlı ilçelerin 2019/2020 yılı nüfus göstergeleri incelendiğinde, il genelinde nüfusun arttığı (‰ 7,9) ;ilçeler bazında da Hadim, Kadınhanı, Taşkent, Doğanhisar, Tuzlukçu, Ahırlı, Halkapınar, Altınekin, Emirgazi, Akören, Bozkır, Hüyük, Yalıhüyük, Derebucak, Derbent ve Güneysınır ilçelerinde nüfusun düşüş gösterdiği, diğer ilçelerde ise arttığı ve ayrıca Selçuklu, Meram, Karatay ve Akşehir ilçelerinin diğer bölgelere göre daha fazla bir nüfus yoğunluğu olduğu görülmektedir.

GENÇ NÜFUS – POTANSİYEL İŞGÜCÜ

Konya ilinin genç nüfusu diyebileceğimiz 35 yaş altı grup toplam nüfusun %54,5’ine karşılık gelmektedir. 35 altı toplam nüfus 1.226.490 kişidir.

Konya nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 66,5’ini oluşturmaktadır. İl nüfusunun % 23,6’sı 0-14 yaş grubunda, % 9,8’i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,7’sini oluşturmaktadır. Türkiye nüfusunun % 22,8’i 0-14 yaş grubunda, % 9,5’i ise 65 ve daha yukarı yaş grubunda bulunmaktadır.

KONYA NÜFUSUNUN DÜNYADAKİ YERİ

Konya 2 milyon üzerindeki nüfusu ile dünyadaki 50’den fazla ülkeden daha fazla nüfusa sahiptir. Bu ülkeler arasında Slovenya, Estonya, Lüksemburg, Malta gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Karadağ, Andorra, Lihtenştayn, Monako, San Marino ve Vatikan gibi Avrupa ülkeleri ve Katar, Gabon, Gambiya, Bahreyn, Bhutan, Surinam. Brunei ve Belize gibi ülkeler yer almaktadır.

Kaynak: www.wikipedia.org Son güncelleme: 2021