ANA SAYFA > KONYA > Eğitim
 

Eğitim

İlde 3 Devlet, 2 Özel olmak üzere 5 adet üniversite mevcuttur. Bu üniversiteler Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’dir.

Konya’da 3 Tıp Fakültesi mevcuttur. Bunlar; Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Meram Tıp Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Selçuklu Tıp Fakültesi’dir.

Türkiye’deki ilkokul kurumlarının %2.94’sı (729), ortaokul kurumlarının %3.13’ü (601) ve ortaöğretim kurumlarının %2.92'u (366) Konya'da bulunmaktadır.

Konya, ilkokul düzeyinde 147.326, ortaokul düzeyinde 159.748 ve ortaöğrenim düzeyinde 161.674 öğrenciye sahip olup, Türkiye’de öğrenci sayısı en fazla 8. İldir. Toplam öğrenci sayısının ülke genelindeki öğrenci sayısına oranı ise %3’tür.

Konya’da öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim veren okullar hizmete girmektedir. Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi içersinde yer alan Ayakkabıcılık Kız Meslek Lisesi buna iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

222.886 yüksekokul veya fakülte mezunu sayısı ile Türkiye’de 8. sırada yer alan Konya, 23.886 yüksek lisans mezunu ile 6., 5.112 doktora mezunu ile 4. üniversite öğrencisi sayısı bakımından ise 8. sıradadır.

5000’den fazla öğretim elemanının bulunduğu Konya’da 882 Profesör görev yapmaktadır. Her iki alanda da Konya bu rakamlarla Türkiye’de 4. sıradır.

Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.

İngilizce eğitim veren anadolu liseleri, özel kolejler de yabancı yatırımcıların çocuklarının eğitimi için kullanılabilmektedir.

İlköğretim okullaşma oranı Konya’da 90,53’dir.

TÜİK 2018 verilerine göre Konya’da ilköğretim seviyesinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 17’dır.

Konya ili, temel eğitim açısından %97,84’lük bir okuryazar oranına sahiptir. Konya’da, okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

Ortaokul okullaşma oranı Konya’da %92,74’dür.

TÜİK 2018 verilerine göre ortaokul eğitim düzeyinde Konya’da öğretmen başına 14 öğrenci düşmektedir.

Selçuk Üniversitesi, Konya’da uzun yıllardır 23 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul, 22 meslek yüksekokulu, 47 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 adet konservatuarda 70.000’i öğrenci ile eğitim hizmetine devam etmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi 6 adet fakülte, 4 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 3 adet enstitü, 7 adet araştırma ve uygulama merkezinde 8.500’ü aşkın öğrenci ile eğitim faaliyetine devam etmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 20 fakülte, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 konservatuar 56 araştırma ve uygulama merkezi ile yaklaşık 37.000 öğrenciye eğitim vermektedir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 3 fakülte, 2 enstitü ve 4 araştırma ve uygulama merkezi ile yaklaşık 600 öğrenciye eğitim vermektedir.

Konya Teknik Üniversitesi 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulu, 1 enstitü ve yaklaşık 20.000 öğrenci ile eğitim hayatına başlamıştır. 

*Bazı veriler Konya Valiliği web sitesinden alınmıştır. İstatistikî veriler için TÜİK 2018 yılı veri tabanı kullanılmıştır. Vizyon 2023. 2010-2013 MEVKA Bölge Planı.