ANA SAYFA > KONYA > Eğitim
 

Eğitim

İlde 3 Devlet, 2 Özel olmak üzere 5 adet üniversite mevcuttur. Bu üniversiteler Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’dir.

Konya’da 3 Tıp Fakültesi mevcuttur. Bunlar; Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Meram Tıp Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Selçuklu Tıp Fakültesi’dir.

Türkiye’deki ilkokul kurumlarının %2.94’sı (735), ortaokul kurumlarının %3.20’si (601) ve ortaöğretim kurumlarının %2.95'u (348) Konya'da bulunmaktadır.

Konya, ilkokul düzeyinde 141.105, ortaokul düzeyinde 159.403 ve ortaöğrenim düzeyinde 166.330 öğrenciye sahip olup, Türkiye’de öğrenci sayısı en fazla 6. İldir. Toplam öğrenci sayısının ülke genelindeki öğrenci sayısına oranı ise %2,84’tür.

Konya’da öne çıkan sektörlere yönelik mesleki eğitim veren okullar hizmete girmektedir. Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi içersinde yer alan Ayakkabıcılık Kız Meslek Lisesi buna iyi bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

19.814 yüksekokul veya fakülte mezunu sayısı ile Türkiye’de 6. sırada yer alan Konya, 21.330 yüksek lisans mezunu ile 6. 5.505 doktora mezunu ile 4. üniversite öğrencisi sayısı bakımından ise 8. sıradadır.

4000’den fazla öğretim elemanının bulunduğu Konya’da 797 Profesör görev yapmaktadır. Her iki alanda da Konya bu rakamlarla Türkiye’de 4. sıradır.

Farklı sektörlere kalifiye işgücü sağlayan meslek yüksekokulları, endüstri meslek liseleri ve çeşitli liseler de işgücüne katkı sağlamaktadır.

İngilizce eğitim veren anadolu liseleri, özel kolejler de yabancı yatırımcıların çocuklarının eğitimi için kullanılabilmektedir.

İlköğretim okullaşma oranı Konya’da 95,32’dir.

TÜİK 2017 verilerine göre Konya’da ilköğretim seviyesinde öğretmen başına öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 16’dır.

Konya ili, temel eğitim açısından %97,68’lık bir okuryazar oranına sahiptir. Konya’da, okuma yazma bilmeyen nüfus içerisinde kadınların oranı erkeklere göre daha fazladır.

2017 TÜİK verilerine ilköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Konya’da 16’dır.

Ortaokul okullaşma oranı Konya’da %94,21’dir.

TÜİK 2017 verilerine göre ortaokul eğitim düzeyinde Konya’da öğretmen başına 15 öğrenci düşmektedir.

Selçuk Üniversitesi, Konya’da uzun yıllardır 23 fakülte, 6 enstitü, 5 yüksekokul, 22 meslek yüksek okulu, 47 araştırma ve uygulama merkezi ve 1 adet konservatuarda 65.000’e yakın öğrenci ile eğitim hizmetine devam etmektedir.

KTO Karatay Üniversitesi 6 adet fakülte, 2 yüksekokul, 2 meslek yüksek okulu, 3 adet enstitü, 7 adet araştırma ve uygulama merkezinde 8.000’i aşkın öğrenci ile eğitim faaliyetine devam etmektedir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 19 fakülte, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü, 1 konservatuar 25 araştırma ve uygulama merkezi ile yaklaşık 37.000 öğrenciye eğitim vermektedir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 3 fakülte, 2 enstitü ve 4 araştırma ve uygulama merkezi ile yaklaşık 400 öğrenciye eğitim vermektedir.

Konya Teknik Üniversitesi 4 fakülte, 1 meslek yüksek okulu, 1 enstitü ve yaklaşık 18.000 öğrenci ile eğitim hayatına başlamıştır.  

*Bazı veriler Konya Valiliği web sitesinden alınmıştır. İstatistikî veriler için TÜİK 2017 yılı veri tabanı kullanılmıştır. Vizyon 2023. 2010-2013 MEVKA Bölge Planı.