ANA SAYFA > KONYA > Ekonomik Durum
 

Ekonomik Durum

48.000'den fazla KOBİ’ye ev sahipliği yapan bir KOBİ Başkentidir.

Türkiye’nin tahıl ambarıdır.

Un, şeker, tuz, süt, buğday, arpa, şeker pancarı üretiminde Türkiye birincisidir.

Birincil alüminyum madeninin Türkiye’de çıkarıldığı tek ildir.

Önde gelen gelişmiş sektörleri, makine imalatı, otomotiv yan sanayi, ana metal, tarım alet ve makineleri imalatı, gıda sanayi, ayakkabıcılık, araç üstü ekipmanlarıdır.

Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideridir.

Metal işlemede Türkiye pazarının %45’ine hâkimdir.

Araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının %70’ine sahiptir.

Savunma sanayisinde Türkiye’de ilk beştedir.

2020’de 2,1 milyar doları aşan ihracatla Türkiye 13.’südür.

Konya ihracatı 36 ilin toplam ihracat rakamından fazladır.

Konya 160'tan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.

Konya 2.700'den fazla kayıtlı ihracatçıya sahiptir.

İmalat sanayi ihracatının toplam ihracat içerisindeki payı %96’dır.

İhracatta ilk 5 ülke: Irak, ABD, Almanya, Rusya ve İtalya'dır

2000’den 2020’ye yapılan ihracat rakamı 25 kat büyümüştür.

2020’da 916 milyon dolar ithalat ile Türkiye 19.'sudur.

2020 yılında Konya’ya 113 ülkeden ithalat yapılmıştır.

Konya’da il merkezinde kayıtlı ithalatçı firması sayısı 1.419’dur.

Konya imalat sanayi ithalatının, toplam ithalat içindeki payı %77’dir.

İthalatta ilk 5 ülke: Çin, Rusya Federasyonu, Almanya, Tayvan, Ukrayna'dır.

Konya’nın dış ticaret fazlası yaklaşık 1,24 milyar dolardır. En fazla dış ticaret fazlası veren 6.il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise%235’tir.

İngiltere ve ABD'nin yanı sıra, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 21 AB ülkesine dış ticaret fazlası vermektedir.

En fazla dış ticaret fazlası verdiği 5 ülke: Irak, ABD, Almanya, İsrail ve Cezayir'dir.

En fazla dış ticaret açığı verdiği 5 ülke: Çin, Tayvan, Rusya Federasyonu, Japonya ve Brezilya'dır.

2020 yılı sonu itibariyle Konya’da 560 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir ve Türkiye’de 3. sıradadır.

Konya’da 2020 yılında teşvik belgeleri kapsamında toplamda belirtilen sabit yatırım tutarı yaklaşık 8,5 milyar TL olup bu tutarla Türkiye’de 9.sırada yer almaktadır. Belirtilen sabit yatırım tutarında Konya’nın Türkiye’de payı %3,4’tür.

Konya’da 2020 yılında teşvik belgeleri kapsamında belirtilen istihdam sayısı 7.657 kişi olup bu rakamla Türkiye’de 15. sırada yer almaktadır.

İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ilk 500’e giren firma sıralamasında 8 Konya firması (2020)

İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ikinci 500’e giren firma sıralamasında 14 Konya firması (2020)

2020 yılı itibariyle Konya’da 57 ülkeden 385 yabancı sermayeli firma bulunmaktadır. Konya'nın Türkiye'deki payı binde 5,2'dir.

Konya'da en fazla yabancı sermayeli firmaya sahip ülke 106 firma ile Suriye’dir. Toplam içerisindeki payı ise %27,5’tir.

En fazla yabancı sermayeli firmaya sahip 2. ülke 32 firma ile Almanya; 3. ülke ise 30 firma ile Irak’tır.

2020 yılında giriş yapan yabancı sermayeli firma sayısı 5’tir.

Konya'nın 10 tane organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısı vardır.

Marka tescilinde 2.513 tescil ile Türkiye yedincisidir (2020)

Patent tescilinde 61 tescil ile Türkiye sekizincisidir  (2020)

Faydalı model tescilinde 76 tescil ile Türkiye dördüncüsüdür (2020)

Tasarım tescilinde 1.418 tescil ile Türkiye yedincisidir (2020)

İstihdam oranı %44,7 (Konya-Karaman Bölgesi) (2020)

Toplam işgücüne katılım oranı %48,6 (Konya-Karaman Bölgesi) (2020)

Toplam İşsizlik oranı %8 (Konya-Karaman Bölgesi) (2020)