ANA SAYFA > KONYA > Ekonomik Durum
 

Ekonomik Durum

45,000 KOBİ’ye ev sahipliği yapan bir KOBİ Başkentidir

Türkiye’nin tahıl ambarıdır

Un, tuz, şeker üretimde Türkiye birincisidir

Birincil alüminyum madeninin Türkiye’de çıkarıldığı tek ildir

Önde gelen gelişmiş sektörleri, makine imalatı, otomotiv yan sanayi, ana metal, tarım alet ve makineleri imalatı, gıda sanayi, ayakkabıcılık, araç üstü ekipmanları ve diğer benzeri sektörlerdir

Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideridir

Metal işlemede Türkiye pazarının %45’ine hâkimdir

Araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının %70’ine sahiptir

Savunma sanayisinde Türkiye’de ilk beştedir

2019’da 2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye 12.’sidir

Konya ihracatı 36 ilimizin toplamından fazladır.

170 ten fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır

2000 den fazla kayıtlı ihracatçıya sahiptir

İmalat sanayi ihracat payının toplam ihracat içerisindeki payı %95’tir

İhracatta ilk 5 ülke: Irak, Almanya, İtalya, ABD ve Rusya'dır

2000’den 2019’a yapılan ihracat rakamı 23 kat büyürken kayıtlı ihracatçı firma sayısı 6 kat artış göstermiştir

2019’da 877,5 milyon dolar ithalat yaparak Türkiye 18.'sidir

2019 yılında Konya’ya 110 ülkeden ithalat yapılmıştır

Konya’da il merkezinde kayıtlı ithalatçı firması sayısı 1.419’dur

Konya imalat sanayi ithalatının, toplam ithalat içindeki payı %66’dır

İthalatta ilk 5 ülke: Rusya, Çin, Ukrayna, Almanya ve İtalya'dır

Konya’nın dış ticaret fazlası yaklaşık 1,15 milyar dolardır. En fazla dış ticaret fazlası veren 6.il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise%228’dir

İngiltere, ABD ve Kanada'nın yanı sıra, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 24 AB ülkesine dış ticaret fazlası vermektedir.

En fazla dış ticaret fazlası verdiği 5 ülke: Irak, Almanya, ABD, Cezayir ve İtalya'dır

En fazla dış ticaret açığı verdiği 5 ülke: Çin, Rusya, Ukrayna, Tayvan ve Moldova'dır.

2019 yılı sonu itibariyle Konya’da 194 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir ve Türkiye’de 7. sıradadır

Konya’da 2019 yılında teşvik belgeleri kapsamında toplamda belirtilen sabit yatırım tutarı yaklaşık 8 milyar TL olup bu tutarla Türkiye’de 3.sırada yer almaktadır. Belirtilen sabit yatırım tutarında Konya’nın Türkiye’de payı %5,9’dur.

Konya’da 2019 yılında teşvik belgeleri kapsamında belirtilen istihdam sayısı 5.172 kişi olup bu rakamla Türkiye’de 12. sırada yer almaktadır

İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ilk 500’e giren firma sıralamasında 6 Konya firması (2018)

İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ikinci 500’e giren firma sıralamasında 15 Konya firması (2018)

2019 yılı itibariyle Konya’da 54 ülkeden 385 yabancı sermayeli firma bulunmaktadır. Konya'nın Türkiye'deki payı binde 5,1'dir.

Konya'da en fazla yabancı sermayeli firmaya sahip ülke 106 firma ile Suriye’dir. Toplam içerisindeki payı ise %27,5’tir. Suriyeli 84 firmadan 90’ının son 6 yılda giriş yaptığı görülmektedir

En fazla yabancı sermayeli firmaya sahip 2. ülke 33 firma ile Almanya; 3. ülke ise 29 firma ile Irak’tır

2019 yılında giriş yapan yabancı sermayeli firma sayısı 45’tir

Konya'nın 9 tane organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısı vardır

Marka tescilinde 2.041 tescil ile Türkiye yedincisidir (2019)

Patent tescilinde 46 tescil ile Türkiye altıncısıdır  (2019)

Faydalı model tescilinde 33 tescil ile Türkiye beşincisidir (2019)

Tasarım tescilinde 1.419 tescil ile Türkiye yedincisidir (2019)

İstihdam oranı %52,1 (Konya-Karaman Bölgesi) (2018)

Toplam işgücüne katılım oranı %50,7 (Konya-Karaman Bölgesi) (2018)

Toplam İşsizlik oranı %5,9 (Konya-Karaman Bölgesi) (2018)