ANA SAYFA > KONYA > Ekonomik Durum
 

Ekonomik Durum

45,000 KOBİ’ye ev sahipliği yapan bir KOBİ Başkentidir

Türkiye’nin tahıl ambarıdır

Un, tuz, şeker üretimde Türkiye birincisidir

Birincil alüminyum madeninin Türkiye’de çıkarıldığı tek ildir

Önde gelen gelişmiş sektörleri, makine imalatı, otomotiv yan sanayi, ana metal, tarım alet ve makineleri imalatı, gıda sanayi, ayakkabıcılık, araç üstü ekipmanları ve diğer benzeri sektörlerdir

Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideridir

Metal işlemede Türkiye pazarının %45’ine hâkimdir

Araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının %70’ine sahiptir

Savunma sanayisinde Türkiye’de ilk beştedir

2018’de 1,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye 13.’südür

Konya ihracatı 38 ilimizin toplamından fazladır.

173 ülkeye ihracat yapılmaktadır

1.895 kayıtlı ihracatçıya sahiptir

İmalat sanayi ihracat payının toplam ihracat içerisindeki payı %93,3’tür

İhracatta ilk 5 ülke: Irak, Almanya, İtalya, Cezayir ve ABD’dir

2000’den 2018’e yapılan ihracat rakamı 21 kat büyürken kayıtlı ihracatçı firma sayısı 5,4 kat artış göstermiştir

2018’de 908 milyon dolar ithalat yaparak Türkiye 18.'sidir

2018 yılında Konya’ya 102 ülkeden ithalat yapılmıştır

Konya’da il merkezinde kayıtlı ithalatçı firması sayısı 1.419’dur

Konya imalat sanayi ithalatının, toplam ithalat içindeki payı %67,7’dir

İthalatta ilk 5 ülke: Çin, Rusya, Almanya, İtalya ve Ukrayna’dır

Konya’nın dış ticaret fazlası yaklaşık 877 milyon dolardır. En fazla dış ticaret fazlası veren 6.il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise%196’dır

Konya, ABD ve Kanada yanı sıra 19 AB ülkesine dış ticaret fazlası vermektedir

En fazla dış ticaret fazlası verdiği 5 ülke: Irak, Almanya, Cezayir, Polonya ve ABD’dir

En fazla dış ticaret açığı verdiği 5 ülke: Çin, Rusya, Brezilya, Tayvan ve Uruguay’dır

2018 yılı sonu itibariyle Konya’da 167 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir ve Türkiye’de onuncu sıradadır

Konya’da 2018 yılında teşvik belgeleri kapsamında belirtilen sabit yatırım tutarı 1,74 milyar TL olup bu tutarla Türkiye’de 16. sırada yer almaktadır

Konya’da 2018 yılında teşvik belgeleri kapsamında belirtilen istihdam sayısı 3.209 kişi olup bu rakamla Türkiye’de 20. sırada yer almaktadır

İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ilk 500’e giren firma sıralamasında 5 Konya firması (2017)

İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ikinci 500’e giren firma sıralamasında 16 Konya firması (2017)

2018 yılı itibariyle Konya’da 50 ülkeden 340 yabancı sermayeli firma bulunmaktadır

340 firmanın 211’inin son 5 yılda giriş yaptığı görülmektedir

Konya'da en fazla yabancı sermayeli firmaya sahip ülke 84 firma ile Suriye’dir. Toplam içerisindeki payı ise %24,7’dir. Suriyeli 84 firmadan 76’sının 5 yılda giriş yaptığı görülmektedir

En fazla yabancı sermayeli firmaya sahip 2. ülke 31 firma ile Almanya; 3. ülke ise 28 firma ile Irak’tır

2018 yılında giriş yapan yabancı sermayeli firma sayısı 58’dir

9 tane organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısı

Marka tescilinde 2.399 tescil ile Türkiye yedincisidir (2018)

Patent tescilinde 81 tescil ile Türkiye altıncısıdır  (2018)

Faydalı model tescilinde 14 tescil ile Türkiye beşincisidir (2018)

Tasarım tescilinde 1.365 tescil ile Türkiye yedincisidir (2018)

İstihdam oranı %52,1 (Konya-Karaman Bölgesi)

İşgücüne katılım oranı %55,5 (Konya-Karaman Bölgesi)

İşsizlik oranı %6,2 (Konya-Karaman Bölgesi)